خدمات چکاد پردازش
آخرین مقالات
برچسب ها
طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش سوم)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش سوم)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش سوم) : نمودار افزایش دهنده نشان می دهد که چگونه انرژی الکتریکی از زمان ورود به ساختمان تا رسیدن به مراکز بار شاخه ، از طریق ساختمان توزیع می شود. به صورت ارتفاع ترسیم می شود و معمولاً برای مقیاس نیست. این نمودار نشان می دهد که سرویس برق از چهار متر عبور می کند و سپس از طریق چهار کلید قطع می شود. از سوئیچ های S ، SS جریان به پانل های روشنایی LL و LB می رود…

بیشتر بخوانید »
طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش دوم)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش دوم)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش دوم) : این طرح الكتریكی محل سه صفحه تابلوی توزیع جداگانه و محل پیشنهادی یك صفحه آینده را نشان می دهد. پانل C خدمات قدرت را ارائه می دهد که عمدتا برای موتورهایی که تجهیزات مکانیکی را اجرا می کنند. تعدادی از نمادها که نشان داده شده در ANS Y32.9 ظاهر نمی شوند یا با آنها متفاوت هستند ، در این طرح الکتریکی ترسیم شده اند. خروجی های براکت دیواری دارای چهار شاخه است …

بیشتر بخوانید »
طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش اول)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش اول)

طراحی سیستم برق ساختمان چگونه است؟ (بخش اول) : بخشی جدایی ناپذیر از هر مجموعه ای از نقشه ها برای ساخت یک ساختمان ، طرح سیم کشی یا طرح آن است. چندین استاندارد برای این نوع طراحی و ارائه گرافیکی اعمال می شود. در این مقاله قصد داریم تا طراحی سیستم برق ساختمان را به صورت کامل و جامع توضیح دهیم…

بیشتر بخوانید »
خدمات چکاد پردازش
آخرین مقالات
برچسب ها