خدمات چکاد پردازش
آخرین مقالات
برچسب ها
نحوه عملکرد اینترنت غیر متمرکز

نحوه عملکرد اینترنت غیر متمرکز

نحوه عملکرد اینترنت غیر متمرکز : اینترنت متمرکز بر سرورها متکی است. نسخه غیر متمرکز بر شبکه ای نظیر به نظیر متکی بر جامعه ای از کاربران تکیه می کند. دستگاه های متصل به اینترنت آنها میزبان اینترنت هستند ، نه گروهی از سرورهای قدرتمندتر …

بیشتر بخوانید »
خدمات چکاد پردازش
آخرین مقالات
برچسب ها