گزارش کار پرسنل

نمایش 1 - 25 از 132

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
10/09/140110/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامفی۴.وصل کردن برق مغازه ۱۱۰ مثبت ۱.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
09/09/140109/09/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه مثبت دو تا منفی پنج و روشنایی تابلوهای شرقی و غربی از طبقه مثبت دو تا منفی شش وصل برق واحد ۱۰۶ منفی دو و رفع اتصالی واحد ۱۴۷ همکف و خاموشی پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه مثبت دو تا منفی پنج و خاموشی روشنایی از طبقه منفی شش تا مثبت دو
 • 8
 • 18:15
دریافت فایل PDF
08/09/140108/09/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از مثبت دو تا منفی پنج و روشن کردن روشنایی شرقی و غربی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و باز کردن سشوار سرویس بهداشتی مردانه طبقه منفی دو و تحویل به واحد بهره برداری بابت تعمیر و رفع اتصالی واحد ۱۳۷ طبقه همکف و وصل برق مجدد و کمک و همراهی تعمیرکار تهویه اتاق دیتاسنتر و خاموش کردن پله برقی های طبقات و خاموشی طبقات
 • 8
 • 18
دریافت فایل PDF
07/09/140107/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی از مثبت۲تامنفی۴.تعویض هالوژن ۱۰وات نمونه برای تاییده درمثبت ۱.وصل کردن برق مغازه ۱۲۳مثبت ۱.وصلکردن برق مغازه ۱۶۴منفی۱.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
06/09/140106/09/1401مصطفی چناقچی
 • درست کردن و اضافه کردن کابل سماور برقی حراست و درست کردن و ارنج کردن و نظم دادن کابل های فیبر نوری واحدهای جزیره ای مثبت دو ساعت فروشی ها و نصب مجدد ترموستات واحد ۹۹مثبت یک و وصل کردن برق واحد ۱۴۷ منفی سه و درست کردن برق واحد ۲۹ منفی پنج
 • 10
 • 16:30
دریافت فایل PDF
06/09/140106/09/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به 1401/09/05 میباشد درست کردن روشنایی طبقه منفی یک قسمت کارگاهی و اماده کردن چند راهی برق و اماده کردن برق کارگاهی برای کار تاسیسات لوله کشی درست کردن روشنایی اتاق کنتور طبقه منفی دو غربی
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
06/09/140106/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازطبقه مثبت۲تامنفی۴.قطع کردن برق پله برقی مثبت۲به مثبتی.رفع اتصالی پریزبرق وسربندی مجددواحد۳۰منفی۱.وصل کردن برق مغازه ۱۲۱منفی۲.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۲۰
دریافت فایل PDF
05/09/140105/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن. روشن کردن مجددپله برقی منفی۲به منفی۳.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
05/09/140105/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن. روشن کردن مجددپله برقی منفی۲به منفی۳.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
04/09/140104/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی ۶.روشن کردن گزوزفنهای سرویس بهداشتی منفی ۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۶:۳۰
دریافت فایل PDF
03/09/140103/09/1401مصطفی چناقچی
 • بازدید به همراه دکتر پرویز از طبقات و چک کردن اتاق کنتورها و نشان دادن ایرادات و بازدید از تابلو ساینج های راهروها و تابلو تبلیغاتی ها و هالوژن های مشاعات طبقات و لیست کردن لوازم لازم بابت تعویض ادابتورهای سوخته و هالوژن های سوخته و.... صادر کردن فیش برق واحد ۷۱ مثبت یک
 • 10
 • 13
دریافت فایل PDF
03/09/140103/09/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به 1401/09/02 میباشد روشن کردن پله برقی ها ی شمالی و جنوبی از مثبت دو تا منفی پنج و روشن کردن تابلو روشنایی شرقی و غربی طبقات از مثبت دو تا منفی شش روشن کردن واحد ۴۲ مثبت یک و خاموش کردن پله برقی ها طبقات و خاموش کردن روشنایی طبقات
 • 8
 • 18:30
دریافت فایل PDF
03/09/140103/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۳۳همکف.وصل کردن برق مغازه ۲۵ مثبت۲. روشن کردن مجددپله برقی منفی۳به منفی۴.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
01/09/140101/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن‌ کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق ۱۰۶منفی۲.قطع کردن برق مغازه ۲۵مثبت۲.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۲۰
دریافت فایل PDF
30/08/140130/08/1401مصطفی چناقچی
 • کار بر روی دستگاه یو پی اس تهیه شده توسط مدیر بهره برداری و اجرای پروتکل های جدید و پیگیری قطع شدن تمام تابلو برق های تابلو پله برقی های طبقات بهمراه مهندس ابراهیم زاده و رفع مشکل و همکاری در امر خاموشی زود هنگام مجتمع به دستور مدیریت و خاموش کردن پله برقی ها و روشنایی طبقات
 • 10
 • 16:30
دریافت فایل PDF
30/08/140130/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۴۳و۹۸مثبت۱.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۷:۳۰
دریافت فایل PDF
29/08/140129/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۵۲مثبت۱.وصل کردن برق مغازه ۲۴مثبت۲.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۱۵
دریافت فایل PDF
28/08/140128/08/1401مصطفی چناقچی
 • اقدام مجدد بر روی نمونه یوی پی اس خریداری شده و وصل کردن برق واحد ۱۵۵ همکف کار بروی آن به همراه اعضای دیگر واحد تعویض چراغ سوخته واحد جزیره ای ۷۲ منفی دو و نصب چراغ جدید
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
28/08/140128/08/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به 1401/08/26 میباشد کار بروی راه اندازی سیستم یوی پی اس مغازه نمونه به در خواست مدیریت و با حضور مدیریت اقای جبینی و اجرای پروتکل های مختلف وصل کردن برق واحد ۴۵ منفی یک
 • 10
 • 14
دریافت فایل PDF
28/08/140128/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۵۱و۵۲طبقه مثبت ۲.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
27/08/140127/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت۲تامنفی۲.وصل کردن برق مغازه ۱۱۷مثبت۱.تعویض فیوض ۳۲آمپرمغازه ۳۳همکف.روشن کردن پله برقی منفی ۱به منفی۲شمالی.روشن کردن اگزوز فن‌های سرویس بهداشتی منفی۲ومنفی۶.روشن کردن پله برقی منفی۱ به منفی ۲ جنوبی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۶
دریافت فایل PDF
26/08/140126/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت۲تامنفی۴.روشن کردن یه لاین ازطبقه مثبت ۱.روشن کردن لاین وسط طبقه منفی۱.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸
دریافت فایل PDF
26/08/140126/08/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به 1401/08/25 میباشد وصل کردن برق واحد ۴۲ منفی یک و چک کردن علت عمل کردن فیوز اصلی و رفع آن و همراهی بازرس اداره برق جهت بازدید نمره خوان های کنتور و روشن کردن برق پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه منفی چهار تا مثبت دو و روشن کردن روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و خاموش کردن پله برقی های طبقات و روشنایی طبقات
 • 8
 • 17
دریافت فایل PDF
24/08/140124/08/1401مصطفی چناقچی
 • تمیز کردن و نظافت اتاق کنتورهای شرقی و غربی طبقات منفی یک و همکف و مثبت یک و مثبت دو شامل جاروبرقی کشیدن داخل تابلوها و خاموش کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات منفی چهار تا مثبت دو و خاموش کردن روشنایی طبقات منفی شش تا مثبت دو و روشن کردن چراغ های اضطراری ا
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
24/08/140124/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ارمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن یه لاین طبقه منفی ۳.وصل کردن برق پریز برقهای آبگرمکنهای بام.درست کردن المنت آبگرمکن ۱عدد
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل