پشتیبانی IT

 

پشتیبانی شبکه ، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، نگهداری سیستم های کامیپوتری

 بررسی شبکه موجود از لحاظ نوع ارتباط (کابلی یا بی سیم)، تعداد سرورها، تعداد کلاینتها، نوع سرورها، نوع تجهیزات در حال استفاده

 بررسی سرورها از لحاظ سخت افزاری، تست قطعات در صورت نیاز

 برررسی وضعیت و نحوه کارکرد شبکه

بررسی سرویس های نصب شده روی سرورها

  بررسی نحوه ارتباط سرورها و کلاینتها با اینترنت

 بررسی نرم افزارهای کاربردی و سامانه های مورد استفاده در سازمان

 تهیه شناسنامه از تجهیزات سخت افزاری

برنامه ریزی برای ارتقاء، گسترش، یا پیشرفت شبکه

پشتیبان گیری و بازگرداندن اطلاعات یا شبکه از پشتیبان گیر

تضمین مقررات قانونی و سیاست های شرکت ها

 گزارش مشکلات عیب یابی

حفظ و به روز رسانی تنظیمات دستگاه ها

پشتیبانی شبکه ، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، نگهداری سیستم های کامیپوتری